Pływanie korekcyjne

Pływanie korekcyjne i rehabilitacyjne:

  • pełni bardzo istotną rolę i ma na celu poprawę postawy ciała i usprawnienie narządu ruchu.

Specyfika środowiska wodnego stwarza optymalne warunki do:

  • odciążenia osiowego kręgosłupa i stawów (w szczególności kończyn dolnych),
  • zwiększenia sprawności funkcjonowania układu krążenia (poziome ułożenie ciała na wodzie) i układu oddechowego (wzmacnianie mięśni oddechowych, wzrost pojemności życiowej płuc),
  • prawidłowego rozwoju i kształtowania gorsetu mięśniowego,
  • terapeutycznego oddziaływania na układ mięśniowy (rozciąganie mięśni przykurczonych i wzmacnianie w pozycji skorygowanej mięśni osłabionych),
  • hartowania organizmu.

Każdy ćwiczący stwierdzi zapewne, że jest ono najprzyjemniejsze spośród wszystkich innych zajęć korekcyjnych. Jednocześnie ciężko odnaleźć choć kilka negatywnych stron, skutków ubocznych tego rodzaju korekty.

Korygowanie wad postawy dzięki zajęciom na pływalni jest bardzo lubianą przez dzieci formą terapii. Zajęcia korekcyjne w wodzie pozwalają łączyć przyjemne z pożytecznym, z jednej strony zabawę w wodzie a z drugiej doskonalenie umiejętności pływackich z oddziaływaniem terapeutycznym.

Ćwiczenia korekcyjne muszą oddziaływać na organizm pacjenta w sposób maksymalnie korekcyjny. Zdarza się jednak, że prowadzone ćwiczenia w pływaniu korekcyjnym nie przynoszą pożądanych skutków. Nie obala to tezy o pozytywnych właściwościach środowiska wodnego, ale świadczy o tym, że podczas rehabilitacji w wodzie doszło do różnego rodzaju błędów. Dlatego szczególną uwagę w nauczaniu i prowadzeniu pływackich ćwiczeń korekcyjnych zwracamy na poprawność wykonania ćwiczeń i unikanie tych błędów, mogących spowodować utratę korekcyjnego charakteru ruchu w wodzie.

Pływanie to jedna z lepszych metod powrotu do zdrowia. Poprzez rehabilitację w wodzie w krótkim czasie można osiągnąć bardzo dużą poprawę kondycji fizycznej jak i psychicznej.

Komentowanie jest wyłączone