Sternik Motorowodny

Kurs Sternika motorowodnego – Jezioro mucharskie

 

e8058e34-c83a-4ff7-bbdd-ad5a9231fa37

Terminy szkoleń sezon 2021r.

Wybierz dogodny termin i zamów szkolenie już teraz

 

Zapisy pod numerem tel.  502712330   668803392

lub on-line

 

Opis kursu motorowodnego

Szkolenie odbywa się w ciągu jednego weekendu.

Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Kursy rozpoczynają się we czwartek o 18:00 w sali wykładowej.

Szkolenia zakończone są egzaminem państwowym na stopień sternika motorowodnego. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w terminie wyznaczonym przez Polski Związek Motorowodny.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w ….. we czwartek o godz. 18:00 i w piątek o 17:00. Zajęcia praktyczne odbywają się na Jeziorze Mucharskim (przystań) w sobotę od 8:00 i niedzielę od 8:00 Egzamin również w niedzielę od 11:00

I. Część teoretyczna, 

1)przepisy: prawo drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych
2)budowa jachtów motorowych
3) silniki i układy napędowe: budowa ,obsługa i konserwacja silników, zasady rozruchu i zatrzymania silnika
4) teoria manewrowania jachtem motorowym
5) locja: znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, drogi wodne i budowle hydrotechniczne, mapy i przewodniki,
6) ratownictwa: wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”, udzielanie pierwszej pomocy, hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
7) meteorologia: skala prędkości wiatru, zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, komunikaty meteorologiczne
8) pomoce nawigacyjne
9) ochrona środowiska

II Część praktyczna, manewrowanie jachtem motorowym 

1) rozruch silnika zimnego i ciepłego
2) pływanie kursem prostym i cyrkulacja, żegluga wypornościowa i w ślizgu
3) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzanie
4) manewry: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, „człowiek za burtą”, kotwiczenie,
podejście i odejście od boi
5) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie
3) praca w charakterze członka załogi
4) prace bosmańskie.

 

Uprawnienia Państwowe sternika motorowodnego

patent1patent2

Wzór

Uprawnienia

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej .

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW

 

 

Wymagania

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:

– ukończenie 14 rok życia

– złożenie do PZMWiNW następujących dokumentów:

  • wniosku o wydanie patentu
  • zdjęcie 3,5×4,5 cm
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu
  • w przypadku osoby małoletniej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów

 

Komentowanie jest wyłączone